ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

แค่เปลี่ยนที่ใจ โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม
หมวด : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : คณิตศร เอี่ยมวงษ์ศรีกุล
ยอดคงเหลือ : 6
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "แค่เปลี่ยนที่ใจ โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม" นำเสนอเคล็ดลับ 10 ข้อ ที่จะทำให้คุณได้พบกับความสุข ความสำเร็จ และความสงบในใจ ซึ่งเมื่อได้เรียนรู้ แล้วนำไปฝึกปฏิบัติจริงจนชำนาญ ความสุขสงบจะปรากฏในจิตใจของคุณตลอดไป ทำให้คุณสามารถอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยความสุข ไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายและร้อนรุ่มเพียงใด